Agenda

Een Goei Begin 2016
GoeiBegin2016
Van 16:00u tot 21:00u
De Effenaar verandert
17 januari tussen 16 en 21 uur weer even in 'Kouwe Kak Café'. Beproefde elementen uit het programma blijven:
- een lekkere glühwein of warme chocomel bij binnenkomst,
- borrelen met de buren,
- een lekker winters buffet voor wie wil,
- dansen met DJ Joep en
- knutselen voor de kleintjes.
- Nieuw dit jaar is een chilruimte voor de wat grotere kinderen en een spectaculaire Tombola met mooie prijzen van lokale detailhandel en ondernemers.
In december werden huis-aan-huis bonnen voor het buffet en lootjes voor de tombola verkocht. Aanmelden kan via villavogels@gmail.com
We zien elkaar zondag 17 januari!

2015-12-14AV2015
Belangrijkste agendapunt was de vraag wat wij als buurtgenoten verwachten van onze buurtvereniging:
- organiseren van ontmoetingen (straat- en buurtfeesten) vindt iedereen misschien wel het allerbelangrijkste;
- opkomen voor de belangen van de buurtbewoners? Dat ligt moeilijker, want ook in onze wijk zijn vrijwel alle politieke gezindten aanwezig. Vaak gaat het bij kwesties in onze buurt om conflicterende belangen. Het bestuur van onze vereniging zou in eerste instantie moeten proberen om waar mogelijk de conflicten te voorkomen of met creatieve ideeen tegengestelde belangen te overstijgen (voorbeelden uit het verleden zijn er genoeg). Als dat niet lukt kan de buurtvereniging steun bieden aan specifieke belanghebbenden (met een actiecommittee).
Enfin, het bleef nog lang gezellig onrustig aan de bar van et AG.
Overigens: vrijwel het hele bestuur wil terugtreden, alleen Bert, onze voorzitter, wil als het moet nog hooguit een jaar aanblijven. In maart gaan we een nieuwe Algemene Vergadering krijgen, waarop een nieuwe penningmeester (Cees Aertse stopt per 1 januari), een andere secretaris (Leo van Rooij wil binnen 3 maanden zijn taak overdragen) en een opvolger voor Jan Welvaarts (verkeerszaken) gaan benoemen...

Rob van Gijzel geeft burgers moed

Maandag 27 april 2015
KoningWillemDag

Het was een unieke dag. Dit wordt een mooie traditie

KoningWillemDag
koningsdag Met Beapruik op, in oranje trainingspak of Koningsblauwe jurk, kroontje op, vierden we met buurt- en stadsgenoten deze koningsdag - in mooier weer dan voorspeld; maar dat is traditie - hopenlijk wordt dit feestje hier op ons NRE-terrein ook traditie!. Dank aan de villavrouwen, Fifth/NRE, Frans Dillen van MakMaMaMa (gebouw 8) en zijn K3-workshop, Jolinda met de yoga, de muzikanten van de dixielandband, het vrouwenkoor en later de ontroerende talenten Jolie en Lidewij, Bibi-Anna en het Fifth-groove enzemble. Dank ook aan de cateraars (Tortilla's en Flavours of India) en al die mensen die de troep georganiseerd en opgeruimd hebben. Bedankjes en commentaar aan: villavogels@gmail.com

zondag 18 januari - onze traditionele nieuwjaars-bijeenkomst een ietsjepietsje buiten de wijk:
in De Effenaar.goeibegin 2015

goeibegin 2015
Een Goei Begin’ had als thema Vreemde Vogels.Meer dan 300 oudere, hippe vogels, vroege vogels, vreemde eenden en meer dan 100 kleine buurt-birds maakten er een kwetterend feest van!
Uw webmeester ("...nog nooit met zoveel buurtgenoten mijn verjaardag gevierd...") heeft een mooi foto-album gemaakt. Kan iedereen nakijken om te zien wie er niet was...
Wie dank wil betuigen of suggesties voor volgend jaar of eerder: e-mail aan villavogels@gmail.com
Birgit, Christian, Heidi, Jolinda, Lies, Lonneke en Marjon: de Feestvogeltjes
villavogels

villavogels-feestcommissie 2015

2014-11-26 woensdagavond 26 november 20.00 uur in De Ronde. Lees de brief van Peter Struik, en kom...
Picuskade Praten over de bezwaren tegen de definitieve bouwplannen van Wooninc. en DAF-museum aan de Picuskade - en WAT GAAN WE DOEN... Ga ook naar Blogspot BeterNRE

Donderdag 20 november (17:30u-19:30u) :

NRE Netwerk Borrel
in Vestzaktheater 'Straffe Madammen en Makke Mannen' (gebouw 8 NRE-terrein). vestzaktheater StraffeMadammen MakkeMannen

Actuele informatie op: nreterrein@eindhoven.nl of bel naar 06-1088 9643

onze wijkcoordinatriceMarloes Groote-bericht: Marloes Groot
wijkcoördinator
Lakerlopen/ Villapark
stadsdeelteam Tongelre
Gemeente Eindhoven
T (040) 2385037
E m.groot@eindhoven.nl

spreekuur

Spreekuur Villapark en Lakerlopen
onze wijkagent Frans Meeuwsen nam het over van Paul Rooijakkers
Frans Meeuwsen

 

klik op de foto:
Frans Meeuwsen

Lakerlopen/ Villapark
stadsdeelteam Tongelre
Gemeente Eindhoven
T (040) 0900-8844
Bezoekadres, 5644 RK Aalsterweg 290 Eindhoven

LIHO

beveiliging LIHO

Inmiddels hebben we ook een eigen buurt-reporter:
Hub Dohmen, verslaggever bij het Eindhovens Dagblad.Altijd handig te weten hoe je hem kunt bereiken:
T 040-2336217
of 06-20000643
E h.dohmen@ed.nl

Zoals u weet is het kerkgebouw van de Remonstrantse Gemeente gevestigd in het Villapark, en wel aan de Dommelhoefstraat. Wij zijn tevreden bewoners van onze wijk. Als een open en vrijzinnige gemeenschap organiseren wij ook activiteiten van een breed cultureel en maatschappelijk belang. Zo is er dit jaar een lezing over de opera Tristan und Isolde (die dit jaar door de Nationale Reisopera wordt uitgevoerd), een symposium over verlieservaringen en een gespreksavond over brandende economische vraagstukken.
Wij denken dat met name deze activiteiten een goed visitekaartje zijn van onze gemeente als bewoner van de wijk.
Wellicht dat deelname van onze ‘buren’ aan één of meerdere van onze activiteiten kan bijdragen aan een verdere integratie van onze kerk in de wijk.
Lees verder bij buurtBerichten...

Burgerinitiatief de Laak in nieuwe fase
Lees ook 3T (Tongel Tingel Tangel) e/of klik in het menu boven in deze webpagina op "rondom de oude Laak"

 

WIJKINFO MignotveldjeMignotveldje

Nieuwsbrief Neos Zorghotel (vm Huize Angela)Nieuwsbrief Neos

3Tmagazin is weer uit - maar veel mensen in onze wijk hebben een 'Niet-Niet-Sticker' op hun brievenbus geplakt.... Jammer, want dan krijgt u hem niet in de bus.
In 't verleden hebben wij op de pagina's 'buurt-Berichten' en 'Archief' al vaak gebruik gemaakt van de prachtige verhalen uit ons gebied 'Tongelre binnen de Ring' (Lakerlopen en Villapark)
. Rose SmithOm de laatste nummers digitaal te lezen kunt u ook naar: 'onsplatform.tv/villapark/3t-magazin'
Donaties altijd nodig:
NL 48 INGB 0004 2958 68
Hulp ook: neem contact op met
Rose Smith


berichten over de Parklaan en van onze Vogelwerkgroep...

AG

Handig te weten: wanneer wordt welk afval opgehaald?
klik hier: afvalkalender.eindhoven.nl

Tip: checken openingstijden en (via webcam) hoe druk het is bij de mileustraat Gabriël Metsulaan. milieustraat Voor de openingstijden: eindhoven.nl/inwonersplein/afval/
milieustraten-1.htm

terug naar boven


Vogelwerkgroep Villapark
... De naamgeving van de straten van het Villapark kwam bijna en eeuw geleden tot stand. Geen idee hoe dat in zijn werk ging. Had Anton Philips, de motor achter het ontstaan van de wijk er de hand in? Bedachten hij en zijn buren, grote ondernemers in hun tijd, bezitters van grote huizen op nog grotere percelen deze onschuldige namen? Of heeft de gemeente en daar enkele ambtenaren deze taak opgeëist? De naam Parklaan is duidelijk en op zijn plaats tussen de parkachtige tuinen met hun sier aan inheemse en (toen een nieuwigheid) uitheemse bomen. Maar om een fuut te koppelen aan een stoffige zandweg en andere watervogels als reiger en de uitheemse pelikaan aan een straat te verbinden, is vreemd. De uiver is mogelijk een knipoog naar de KLM en koekoek, valk, fazant akkoord! Maar geen roodborst, spreeuw, mus, zwaluw en ook geen gierzwaluw geven hun naam aan een straat in onze wijk.
...lees verder

terug naar boven
gebiedsverkenning De Laak
terug naar boven

welstand

welstandsnota
gemeentelijke nota "Gebiedsgerichte Welstandscriteria Villapark Eindhoven
April 2008

Onze Buurt

Komend uit het centrum, net over het Dommelbruggetje, start het "Villapark", in het Noorden begrensd door de spoorbanen, in het Zuiden door de Tongelresestraat, een van de voor Eindhoven zo kenmerkende radialen. De Oostelijke begrenzing wordt verzorgd door de Rondweg (Insulindelaan). buurt in kaart...

In het begin van de twintigste eeuw is op initiatief van Anton Philips door een aantal Eindhovense fabrikanten een gezamenlijke grondmaatschappij opgericht. Na aankoop van wei- en bouwland in het Dommeldal langs de weg naar Tongelre en de aanleg van de Parklaan hadden zij de mogelijkheid tot de bouw van luxe villa’s met grote tuinen. In de zijstraten Merellaan en Koekoeklaan werden kleine blokken of halfvrijstaande herenhuizen gerealiseerd voor de betere middenstand. Ook in de Nachtegaallaan en Fazantlaan werden ruime vrijstaande woningen gerealiseerd maar hier op bescheiden percelen. Rond 1920 werden in het resterende oostelijke deel woningen gebouwd voor het hogere Philipskader door architect de Bazel. Het betreft woningen aan de Leeuweriklaan, Lijsterlaan en Uiverlaan. De grootste types worden gebouwd aan de Parklaan. Ook veel bestaande villa’s en herenhuizen werden in die tijd door Philips aangekocht. Vanaf 1990 is veel bezit overigens weer afgestoten. Vanaf 1920 bouwt architect J.W. Hanrath in opdracht van Philips blokjes woonhuizen aande Parklaan, Reigerlaan en Kwartelstraat. Vanaf 1910 wordt de wijk aangevuld met twee kerken en een school. Rond 1930 is Villapark Tongelre vrijwel voltooid. Pas na de oorlog zijn de nog resterende open plekken aan Zilvermeeuwstraat en Parklaan (oostelijk van de Goorstraat) opgevuld met woningen. Grote villa’s zijn inmiddels veelal in gebruik als kantoor of verpleeghuis. De kerk aan de Fazantlaan heeft plaats gemaakt voor appartementen en halfvrijstaande woningen. Het hier beschreven gebied maakt onderdeel uit van het beschermde stadsgezicht Villapark Tongelre. Relatief veel panden staan op de gemeentelijke monumentenlijst of zijn aangewezen als rijksmonument.

De wijk hoort bij het historisch erfgoed van Eindhoven en dat wordt door diverse beleidsnota's van de gemeente bevestigd. En wij zijn daar trots op. Ook wij willen dat nieuwe ontwikkelingen en historische context elkaar versterken, niet elkaar belemmeren. Dat vraag creativiteit, bewustzijn en bezieling!

actuele informatie: kies in de menubalk

Raad van State deed op 20 januari 2016 uitspraak in de beroepsprocedures tegen de plannen Picuskade. Lees verder op de Pagina Picuskade-NRE

Het begin van 2016, nog donkere dagen. Wat 2015 ons bracht? We staan stil, denken na en wensen elkaar veel goeds toe. Ook de buurtgenoten die zich hebben beziggehouden met de Tongelrese dossiers: Picuskade, Bestemmingsplan NRE terrein en de Milieuvervuiling NRE terrein. Waar staan wij nu eigenlijk, hoe staan wij ervoor? Wij staan er anders voor dan u misschien hebt gelezen in de media. Of wat u vanuit de Gemeente Eindhoven zelf hebt vernomen. Peter Struik licht wat zaken toe. Lees hier zijn informatiebrief.

Bouwplannen Basisschool Reigerlaan
Let op!

We schrijven april 2015: Er is een convenant (overeenstemming) over een minder volumineuze verbouwing. We gaan bouwen!
Op woensdag 4 november was er een informatieavond over het concrete verbouwingsplan. Op de tijdelijke locatie van onze school, aan de Humperdincklaan 4
Via het Reigerbulletin en www.bs-reigerlaan.nl kunt u alle ontwikkelingen volgen. Reigerlaan gaat deze zomer bouwen

bouw gaat beginnen

schets alternatief Reigerlaan

Lees het Eindhovens Dagblad --->>>

boom gekapt


Lees meer (geschiedenis) op de pagina Rondom de Reiger

bouw begonnen?
terug naar boven...ons vestzaktheater Straffe Madammen en Makke Mannen is gestopt! De netwerkborrel over de plannen met het NRE-terrein (20 november 2014) was zeker gezellig en goed georganiseerd. Dank aan Frans Dillen, de kleine grote man achter het vestzaktheater (gebouw 8 op het NRE-terrein). Frans_DillenHij heeft het zelf ook gewaardeerd en schreef het volgende:
Beste mensen, buurtgenoten
Ik kreeg ik van jullie, mijn buurtgenoten, een aantal warme reacties over mijn theater.MakkeMannen_StarffeMadammen
...
October/november 2015, de herfst diende zich aan.
Dat betekent dat we ons Vlaams/ Nederlands theater op het voormalige NRE terrein in Eindhoven snel en grondig zouden moeten aanpassen om er ook bij minder goed weer, behaaglijk te kunnen zitten. Helaas; dat vergt een zodanig forse (financiële) investering in een pand van de gemeente, dat we dat niet goed aandurven.
Daarom verlaten we met pijn in het hart het unieke gebouw op een prachtige
locatie. Jammer, jammer, jammer! 
Hartelijk dank aan diegenen die ons het afgelopen jaar hebben gesteund.
Grote groet etc., en......... we houden U op de hoogte van de ontwikkelingen
rond onze theater-activeiten. 
Frans Dillen (directeur/theaterproducent)

Voor een goed doel was er deze herfst een KUNSTWERK TE WINNEN Afgelopen zomer hebben 26 kunstenaars een ‘ARTdoze’ tentoongesteld in De Haan (Belgische kust). Elke kunstenaar heeft een persoonlijke invulling gegeven aan het thema: Buiten de Grenzen (het thema van de 5e editie van BEAUFORT 2015)
De ARTdoze, getiteld “HOOP”, van mijzelf, werd t/m 1 november tentoongesteld in Museum ’t Oude Slot in Veldhoven.
( www.museumoudeslot.nl ) ARTdoze_HOOP Dit werk kon je winnen door een bedrag over te maken naar de maker, buurtgenoot/kunstenaar Hans Kuipers.

kunstwerk Hans Kuipers
Op 1 november is dit kunstwerk onder de gevers verloot. Met veel plezier meld ik dat de actie ‘KUNST VOOR VLUCHTELINGEN”
€ 1300,- heeft opgebracht.
Ik wil graag alle donateurs bedanken voor hun gulle bijdragen.
Na loting hebben Wilma en Harrie Bloemen, uit Losser, het kunstwerk gewonnen.
DEZE OPBRENGST IS OVERGEMAAKT NAAR ‘STICHTING VLUCHTELINGENWERK'.
ARTdoze : mixt media
Hoog 75cm, breed 55cm, diep 53 cm
Titel: “ Hoop ”
Vriendelijke groet Hans Kuipers

Straatfeestjes, ze blijven leuk! De Sperwerlaan maakte er een dagje uit van, met kanovaren in t kanaal en weet ik wat allemaal... (Foto's, wie heeft ze?) De Koekoeklaan maakte er in 2014 een reunie van.straatfeest KoekoeklaanOnze buurtvereniging zou dit soort activiteiten veel actiever moeten steunen. Mooi agendapunt voor de Algemene Vergadering op 7 december in het Academisch Genootschap (AG) - aanvang 20:00u

terug naar boven


Buurtborrel bij Job en Tombuurtborrel bij Job en Tom gebouw 11 NRE
Het was zaterdagmiddag 6 september supergezellig op het NRE-terrein bij Job en Tom, gebouw 11.
(klik op het plaatje voor meer fotoos)
buurtborrelWie is Job (en Tom): lees 3Tmagazin,klik op het affiche...

Volg de ontwikkelingen op Picuskade/NRE-terrein.
Op StudiO40 (klik hier voor hun reportage) ksteenkoolteerunt u zien hoe onze werkgroep (met name haar voorzitter, Peter Struik)het milieuprobleem van het NRE-terrein op de agenda heeft gezet. Dat probleem is echt serieus, veel serieuzer dan wij in al ons cooperatief enthousiasme hadden gedacht. Eigenlijk zouden we op dit terrein nergens en nooit een buurtborrel moeten organiseren ('laat de kinderen thuis...?') Laten we hopen dat het waar is dat 'als de grond niet geroerd wordt men vrijelijk daar kan wandelen en biertjes drinken - maar het is wel goed om je kinderen te waarschuwen: "blijf met je vingertjes van de grond!"...


terug naar boven


Algemene Buurtvergadering van 11 november 2013
De agenda zou zich concentreren op twee hoofdthema’s
1: ontwikkelingen op het vlak van verkeer in, rond en langs onze buurt
2: de bouwplannen van onze basisschool aan de Reigerlaan
Maar dat liep anders. Het was ook een erg volle agenda.

20.00 Welkom en opening
       – Bert Knegtering, voorzitter buurtvereniging
20.05 Mededelingen – Leo van Rooij, secretaris buurtvereniging
20.10 Buurtbrigadier – vervanging Jallal Bartha, politie Eindhoven
20.15 Buurtactiviteit – Bert Knegtering / Klaartje Boskman
20.25 Herinrichting Parklaan – Bert Knegtering
20.35 Mogelijkheid tot aanpassingen Mignot-veldje – Marloes Groot
20.40 Financiën – Kees Aertse, penningmeester
          Belangrijke thema’s ‘in actie’:
20.50 Ontwikkelvisie NRE-terrein
       – Peter Struik werkgroep NRE/Picuskade
          (27 november ‘Presentatie Buurtvisie”)
21.05 “Eindhoven op weg” – Jan Welvaarts
21.30 Buurtvisie Programma van Eisen bouwplannen Reigerlaan
       – Andre Bruintjes
21.50 Rondvraag en mededelingen – Bert Knegtering
22.00 Sluiting – Bert Knegtering, voorzitter
Dan na-borrelen en praten over de website en de komende evenementen en wat verder aan de bittertafel komt...
Ik hecht eraan te onderstrepen dat de agenda, zoals ik die op onze webplek heb gepubliceerd wel degelijk met het bestuur goed was afgesproken. Waarom het punt van de bouwplannen aan de Reigerlaan ineens van de agenda werd afgevoerd is ook mij een raadsel. Ik wil niet de schuld krijgen van slordig webbeheer, ik houd mij aan de afspraken met het bestuur. Kortom, klik even in het menu op 'rondom de Reiger' en lees de brief die Andre Bruijntjes geschreven heeft en de presentatie zoals hij die, in goed overleg met het bestuur, over dit onderwerp had voorbereid.

terug naar bovenDe Nieuwjaars Buurtborrel in het AG (12 januari 2013) was super druk, en gezellig met veel discussies en andere goeie gesprekken

Helaas hebben we geen mooie foto's! Maar wie er was heeft de plaatjes vast nog in de kop...

Enerverende Buurtvergadering in het AG (10 december 2012)

Het was drukker dan ooit. Meer dan 100 buurtgenoten bijeen voor een volle en actuele agenda. Het ging er af en toe ook emotioneel aan toe. Aan een uitgebreid verslag wordt nog gewerkt. Want we willen ook de buurtgenoten die verhinderd waren natuurlijk uitgebreid bijpraten.

Autoloze straatfeesten! (18 september 2012)

fotoos straatfeest 2011
We hadden weer straatfeestjes! De bewoners van de Treurenburgstraat en Kwartelstraat (en rondom) ontmoetten elkaar en hun kinderen op deze zonnige zondag met allerlei activiteiten en feestelijk eten en drinken. Flyers waren rondgedeeld met de vraagof iedereeniets van eten en/of drankjes mee te brengen.
Bedankt Carla, Claartje, Ilse en Christian - Fons c.s. Het was super!
e-mail: Carla Hilbrands (Treurenburgstraat 18)
Klik hier een fotoimpressie van uw webmeester.

Wandelen in de tuin van Anton Philips 9 september2012

Op 9 september was het weer open Monumentendag, onder andere in onze buurt. Een succes: de hele dag was het een drukte die aan een festieve zomerdag deed denken; en het was ook zomers lekker weer. Bekijk de flyer: www.architectuurcentrumeindhoven.nl terug naar boven

September-Borrel Buurtvereniging

Op zondag 2 september organiseerde onze Buurtvereniging een borrel in het Academisch Genootschap. Het was super gezellig, met een draaiorgelmeneer en leuke activiteiten voor de kinderen. De borrelhapjes en drankjes gingen er makkelijk in, zo bijkletsend in de zonbeschenen tuin.

Dus, lieve Wendela de Ridder (Wendela.de.Ridder@gmail.com) bedankt voor je inzet!committe van inkomtuinpratenorgelmanneke 

 

terug naar boven

Een heel goeie Buurtvergadering (12 Juni 2011)

Met bijna 70 mensen in de grote zaal vanhet Academisch Genootschap, hadden we dinsdagavond 12 juni een fantastische algemene buurtvergadering. De agenda was al net zo vol. En het was ook inhoudelijk een zeer goeie vergadering.
voordracht architect DiederenDirx ReigerlaanUitgebreid werd stilgestaan bij de nieuwe plannen voor onze school aan de Reigerlaan. Architectenbureau DiederenDirrix verzorgde een mooie, heldere en inspirerende presentatie. Maar dat zegt nog niet alles... Binnenkort hopen we (op de nieuwe webplek) met een daarvoor speciale pagina (rubriek) uitgebreid verslag te gaan doen van de ontwikkelingen...
Ook de plannen en ontwikkelingen i.v.m. de reconstructie van de Parklaan kregen aandacht. Ondanks de nodige scepsis bleek de inloopavond in het A.G. (van 21 Mei) positief te worden gewaardeerd en lijkt het erop dat we erg blij beginnen te worden met de voorgenomen acties.
Te weinig tijd was er voor de ideeën uit het mobiliteitsplan van de gemeente, het overal concept van hoe de verkeerscirculatie binnen de ring in de toekomst gestructureerd zou moeten worden. Voorwaar, een voor onze buurt bijzonder belangrijke zaak! We hebben onze afvaardiging in het stedelijk overleg hierover, met name Jan Welvaarts, die zich inmiddels een crack mag noemen waar het verkeerscirculatieplannen betreft.
Ook de plannen voor de start van een her-ontwikkeling op het NRE-terrein, met name aan de Picuskade en rondom het DAF-museum, werden toegelicht. Op uitnodiging van Joke Frissen, namens de gemeente, zijn aan het eind van de vergadering mensen geactiveerd om deel te nemen in een klankbordgroep (zie verder onze nieuwe rubriek).
Ook Arjen Ooms van "Met U-Stadsnatuurprojecten" hield een mooi verhaal en kon later een enthousiast groepje mensen vor zijn werk verzamelen.
Oh ja, Jan Stokkermans zag kans om ons bij te praten over het burgerinitiatief om rondom De Ronde seniorenwoningen voor de buurt te realiseren. De Ronde bestaat dit jaar 30 jaar! Al met al reden om snel een eigen pagina te gaan maken op onze nieuwe webplek..
De Borrel na afloop was echt prima. Het leek wel Nieuwjaar - en er was genoeg voor iedereen!
terug naar boven2012 Een Goei Begin

oliebollen 2012

oliebollen 2012

Het goei begin van 7 januari is goed gelukt. Het leek wel of iedereen er was, op het speelplein van De Reigerlaan, in de tent of in de gymzaal. Okee, het was geen 18 graden, maar er was in ieder geval minder wind en regen dan gevreesd. Mensen, buurtgenoten en hun kinderen waren er des te meer. En supergezellig was het ook, klik maar op dit plaatje om de fotoos te bekijken! (tip: zet de slideshow aan -knopje links onderaan de pagina- anders moet je te vaak klikken...)
"Wij willen de organisatie graag bedanken voor het leuke buurtfeest. Wij (mijn man, zoontje en ik) zijn 2 weken geleden in de Sperwerlaan komen wonen en het leek ons de perfecte manier om nieuwe mensen te leren kennen. We vonden het erg gezellig, goed georganiseerd, het eten en drinken was heerlijk, en de mensen waren heel gastvrij en geïnteresseerd in de nieuwe buurtbewoners. Dus: bedankt hiervoor!
Groetjes Marloes de Clercq-Maas"

En we hebben er weer een paar adressen bij op onze mailing-lijst. Dat moeten er overigens toch meer worden dan de bijna 200 die we nu hebben. Dat scheelt in het folderen voor volgende evenementen en een dubbele lijst namen maakt het ook pas echt interessant om deze webplek voor de buurtgenoten zelf gedeeltelijk vrij te maken: dat geautoriseerde buurtgenoten ruimte krijgen voor mededelingen enzovoort. Dat scheelt uwebmeester tijd en houdt de webplek levendig. Kortom, u zult uw buren moeten aansporen om zich aan te melden voor onze mailing-list. Laat ze een mailtje sturen met hun namen, adres en vooral e-miladres aan info@villaparkeindhoven.nl!
terug naar boven

verslag Algemene Ledenvergadering 24 mei 2012

Dinsdag 24 mei hebben we onze ALV gehouden. De avond was druk bezocht, meer dan 70 mensen! Op de volle agenda stonden o.a. bestuur, financieen, de laatste ontwikkelingen mbt de school de Reigerlaan, het zorghotel in de Kwartelstraat, de plannen voor de huisvestiging van senioren bij de Ronde op (of in) de Laak, verkeer en de website. Enkele gastsprekers waren uitgenodigd om de laatste ontwikkelingen toe te lichten.alv_2011_zaal
Het bestuur heeft per heden een nieuwe voorzitter: Bert Knegtering. De vacature voor evenementen is nog niet ingevuld. Het bestuur is nog op zoek naar een opvolger voor Birgit van Beek. Hulptroepen hebben zich al aangemeld, er liggen draaiboeken klaar. Wie wil samen met het bestuur en diverse buurtgenoten de regie nemen voor het organiseren van evenementen voor onze buurt?
Financieel staat de vereniging er goed voor. De kascommissie heeft de jaarrekeningen van 2009 en 2010 goed bevonden. Het bestuur heeft decharge gekregen voor de jaren 2009 en 2010. Carel van Beek is reglementair terug getreden als lid van de kascommisie. Tony Broer is bereid gevonden de plaats van Carel in te nemen.

Jan Gullikers, directeur van de basisschool de Reigerlaan, gaf een toelichting op de ontwikkelingen voor de uitbreiding van de school. Er is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd van de uitbreiding van de school voor de vervanging van de noodlokalen. Op de huidige lokatie is deze uitbreiding te realiseren binnen de normen. De resultaten van deze studie worden binnekort bij de gemeente gepresentreerd. Vervolgens zal het vervolgtraject worden gestart, waarin een definitief ontwerp wordt gemaakt dat daarna zal leiden tot uitvoering. Hiermee kan dan een lange periode van tijdelijke huisvesting worden afgesloten. De school zal de buurt bij de verdere ontwikkeling van de plannen betrekken.

Ellen Kunz, wijkcoordinator van de gemeente Eindhoven voor het Villapark melde enkele projecten, die worden gestart, zoals het vervangen van de riolering op de Parklaan, waardoor de mogelijkheid ontstaat voor de herinnrichting van de Parklaan. Mevrouw Meijs en de heren Hofmann en Siedenburg hebben zich gemeld om deel te nemen in een werkgroep van de buurt voor overleg met de gemeente. Ellen Kunz zal de projectleider (waarschijnlijk de heer Peter Scholtens) in contact brengen met de buurtvereniging en de werkgroep.

De invulling van Huize Angela is toegelicht door Pim Dijkstra directeur NEOS en Mart van Kleef, projectleider Trudo. Met name aan de invulling van Trudo zijn kritische vragen gesteld, zowel over het gebouw, aantasting gevelaanzicht, mogelijke overlast door de afzuiging en klimaatinstallatie. Grote boosheid en verontwaardiging was er over het kappen van een hoop bomen. In de beheergroep zullen betere afspraken afspraken gemaakt worden.

Jan Stokkermans melde de laatste stand tav de senioren-appartementen in de voormalige school naast de Ronde. De gemeente heeft voorlopig nog geen groen licht voor deze voorziening gegeven, al staat zij er nog steeds positief tegenover. Zijn praatjebevatte veel historisch interessante opmerkingen en feiten. De Ronde ligt dan wel aan de "andere kant" van de Tongelresestraat, maar heer ontstaan kwam als initiatief van "deze kant".alv_2011_afdronkalv_2011_bestuur

Op het gebied van het verkeer is het plan van de oversteek Tongelresestraat, Vakllaan en Rubenslaan kort toegelicht. De vervanging van de riolering van de Parklaan geeft weer reden om over de gehele verkeerfwikkeling in de buurt van gedachten te wisselen met de gemeente.
Wiilem Cornellisen, melde de laatste stand over onze website, villaparkeindhoven.nl en deed een oproep om historisch, of anderszins anaecdotisch materiaal bij hem in televeren.
Ten slotte gaf mervouw Meijs nog een korte toelichting over de richtlijnen t.a.v. bomenkap in onze buurt.

De geslaagde avond werd afgesloten met een borrel.
Uw secretaris, Leo

terug naar boven

 

Zondag 19 september 2010 kzondag 19 septemberwamen we allemaal zonder auto naar het Mignotveldje: ... en het was zoals voorspeld een groot succes
lees ED van de dag later
Klik op het plaatje voor de fotoos (er zijn er nog meer, van Rene Jansen...)

Op zaterdag 16 Januari 2009 oliebollenwas er een heel erg geslaagd buurt-event:
Op de Speelplaats van De Reiger konden we mekaar tegenkomen met heerlijke oliebollen en gluuuuuhwein - 't Was heel erg druk, maar ook heel erg guuuuuur weer, maar ja, onder krappe afdakjes sta je dan toch dichter bij mekaar...
Dank aan
Birgit van Beek-Evers
en haar medehelp(st)ers. terug naar boven